Eddy Merckx pista

Vintage 80s EDDY MERCKX PISTA TRACK frameset OVAL TUBING ! | eBay