Koga Miyata FM1

vintage KOGA-MIYATA FullPro frameset FM-1 tubing | eBay